14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

Klasa Menadżersko-ekonomiczna

Liceum Ogólnokształcące

Klasa Menadżersko-ekonomiczna

Zapisz się już dziś

Wpisowe: 500zł

Czesne: 400 zł/mc

Klasa: Matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka

Okres nauki: 4 lata

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do Klasy Menadżersko-ekonomicznej trwają

Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej

Klasa Menadżersko-ekonomiczna

Zastanawiasz się 'jaka szkoła ekonomiczna w Bydgoszczy jest najlepsza dla przyszłych studentów?’ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, z naszą wyjątkową Klasą Menadżersko-Ekonomiczną, stanowi doskonałe przygotowanie do dalszego kształcenia na różnorodnych kierunkach studiów.

Nasz czteroletni program nauczania skupia się na zasadach ekonomii, zarządzania oraz matematyki, co stawia nas na czołówce szkół średnich dla przyszłych studentów ekonomii, zarządzania, finansów czy nauk matematycznych. Rozszerzony program języka angielskiego i geografii daje solidne fundamenty dla studiów międzynarodowych, a nasze dedykowane fakultety – Podstawy Zarządzania i Podstawy Ekonomii – idealnie przygotowują do kierunków związanych z biznesem.

W naszym ekonomiku w Bydgoszczy zapewniamy młodym ludziom kompleksowe przygotowanie do studiów na kierunkach takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, bankowość, studia międzynarodowe czy nauki matematyczne.

Jeżeli jesteś rodzicem poszukującym dla swojego dziecka 'najlepszej szkoły ekonomicznej w Bydgoszczy’, lub jesteś uczniem pragnącym rozwijać swoje pasje i zdolności w ramach doskonale przygotowującego do studiów programu, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy to miejsce, które pozwoli ci na osiągnięcie sukcesu.

Wybierz coś dla siebie

Dedykowane fakultety

Podstawy zarządzania

Ten unikalny fakultet zapewnia solidne podstawy zarówno dla przyszłych studentów zarządzania, jak i tych, którzy pragną nabyć umiejętności przydatne w codziennym życiu. W ramach tego programu uczniowie zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad zarządzania, planowania strategicznego, organizacji zasobów oraz podejmowania decyzji.

Przez cały rok szkolny uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności zarządczych poprzez praktyczne zadania i projekty, które pomagają zrozumieć zasady zarządzania w kontekście rzeczywistym. Ponadto, nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności takich jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów – kluczowych w każdym środowisku zarządzania.

Fakultet „Podstawy Zarządzania” w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy to doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą kształtować swoją przyszłość poprzez naukę zarządzania już teraz.

Podstawy ekonomii

Ten dodatkowy przedmiot jest doskonałym wprowadzeniem dla młodzieży pragnącej zgłębić wiedzę ekonomiczną przed podjęciem decyzji o dalszym kształceniu.

Na fakultecie „Podstawy Ekonomii”, uczniowie odkrywają podstawowe koncepcje ekonomiczne, takie jak popyt, podaż, koszty, zyski i wiele innych. Dzięki temu zrozumieją, jak działają rynki, jakie siły wpływają na ceny i jak podjęcie decyzji ekonomicznych wpływa na ich codzienne życie.

W ramach programu, uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej poprzez rozwiązywanie problemów, analizowanie scenariuszy oraz pracę nad projektami grupowymi. Ponadto, kurs skupia się na kształtowaniu umiejętności analizy i krytycznego myślenia – niezbędnych w dynamicznym świecie ekonomii.

Fakultet „Podstawy Ekonomii” w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy jest idealnym miejscem dla młodych ludzi chcących zrozumieć zasady rządzące gospodarką i przygotować się do przyszłych studiów ekonomicznych.

Co więcej?

Wszystkie fakultety

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.