Profil Ratownictwo

Liceum Ratownictwa

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 500 zł

Czesne przed promocją: 500 zł

Czesne teraz: 300 zł/mc

Rezerwacja miejsc do: końca miesiąca

Okres nauki: 4 lata po szkole podstawowej

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

liczba miejsc ograniczona,
przyjmujemy uczniów z innych szkół

NABÓR TRWA

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ

Dlaczego my?

nauczanie
na profilu ratownictwo

Odtwórz wideo
Zajęcia opierają się na kształceniu ogólnokształcącym z rozszerzeniem przedmiotów takich jak: biologia, chemia, oraz język angielski. Wzorując się na zachodnim modelu nauczania oraz systemie studiów wyższych, przed rozpoczęciem roku szkolnego Uczeń lub jego Opiekun, mogą wybierać przedmioty dodatkowe, realizowane w trakcie nauki w ALO. Przedmioty dodatkowe są, poza podstawowym programem nauczania, wybierane indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.

Istotnym elementem są także przedmioty uzupełniające, takie jak:

– Psychologia w medycynie
– Podstawy zarządzania kryzysowego
– Język łaciński w medycynie

Przedmioty realizowane są przez pierwszy rok w formie teoretycznej, a przez kolejne dwa lata jako przedmioty teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach i pracowniach warsztatowych. Uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: pierwszej pomocy, anatomii i fizjologii, farmakologii. Ponad to nasi uczniowie poszerzają swoje kompetencje społeczne, znajomość ekonomii i rynku pracy oraz handlu usługami, rozwijają zmysł artystyczny, poczucie estetyki oraz zgłębiają zagadnienia społeczno-kulturowo-historyczne.

Chętni uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z zakresu ratownictwa w ramach działającej w szkole Młodzieżowej Grupy Ratowniczej. Program zajęć obejmuje procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy, zarządzanie kryzysowe oraz psychologiczne aspekty działań ratowniczych z elementami pierwszej pomocy psychologicznej oraz negocjacji kryzysowych. Najbardziej zaangażowani w działania Grupy absolwenci mogą wziąć udział w egzaminie państwowym i otrzymać tytuł ratownika, zgodnie z Ustawą z dn. 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Członkowie Grupy w ramach działań charytatywnych podejmowanych na rzecz osób dotkniętych bezdomnością regularnie biorą udział w terenowych zajęciach praktycznych, wspierając doświadczonych medyków. Wolontariacko uczestniczą również w zabezpieczeniach medycznych, ucząc się od najlepszych!

Zakres wiedzy teoretycznej jest również znacząco rozszerzony o nauki o zdrowiu, edukację dla bezpieczeństwa i historię, a program opracowany przez doświadczonych nauczycieli licealnych i wykładowców akademickich zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji.

Dlaczego my?

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

Dlaczego my?

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Dlaczego my?

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Dyżury Dyrektora

mgr Anna Glińska

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów:

w każdy wtorek od godziny 14:00 do 17:00
każdy czwartek od godziny 15:00 do 18:00

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

POPULARNE PYTANIA

Technikum dla Młodzieży w Toruniu powstało jako niepubliczne technikum kształcące na najwyższym poziomie, bezpłatnie.

Organem prowadzącym i gwarantem poziomu nauczania jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, która powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie, kształcąca wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu

Nie, nauka w Technikum dla Młodzieży jest bezpłatna.

W Technikum dla Młodzieży wierzymy w równy dostęp młodzieży do zdobycia wysokiej jakości kształcenia. W każdym Uczniu odnajdujemy potencjał, który mógł nie zostać odnaleziony na wcześniejszych etapach edukacji, przez co nie prowadzimy konkursu świadectw. 

Dodatkowo w każdej klasie jest ograniczona liczba miejsc, aby zapewnić najwyższy komfort nauki i kontaktu z nauczycielem. W związku z powyższym wprowadziliśmy system rezerwacji miejsc, znany z rekrutacji w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Rezerwacji można dokonywać w trakcie całego roku kalendarzowego telefonicznie, online lub osobiście i gwarantuje ona utrzymanie miejsca dla Ucznia w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Technikum dla Młodzieży organizuje cykliczne Drzwi Otwarte w formie stacjonarnej (w budynku Szkoły) oraz online (za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Ponadto, w trakcie trwania Roku Szkolnego, można umówić się na indywidualne spotkanie z Dyrektor Szkoły, która szczegółowo opowie o naszym Technikum, oprowadzi po budynku i Pracowniach oraz przedstawi zasady naboru.

Jako nowoczesna Szkoła, udostępniamy Państwu różne możliwości zapisu do Szkoły oraz rezerwacji miejsca:

  • telefonicznie pod numerem 695 390 490
  • osobiście w Sekretariacie przy ulicy Młodzieżowej 29 w Toruniu
  • mailowo pod adresem sekretariat@torun.najlepszetechnikum.pl
  • za pośrednictwem krótkiego formularza online >kliknij tutaj<

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wniosek o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2022/2023

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.